Các bạn hữu ngành CTXH thân mến,


Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm Hội Thảo Hè Công Tác Xã Hội - một nổ lực lớn được thực hiện bởi sự cam kết hỗ trợ của Đại học West Virginia, Đại học An Giang, Tổ chức Vòng Tay Thái Bình, cũng như sự cam kết của các thành viên tham dự trong việc đem các kiến thức về ngành Công tác Xã hội cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là một sự hợp tác ổn định và bền vững. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau đón mừng thành quả này. Hãy đến để cùng nhau học tập và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những trãi nghiệm của mình với các thành viên trong Hội thảo.  

 

Đối tượng tham gia gồm Cán bộ, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên, đối tác của các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành công tác xã hội tại các trường đại học. 

Chương trình hội thảo tập huấn lần này sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

1.      Hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người

2.      Thiết kế điều trị chấn thương

3.      Điều trị vấn đề nghiện và tội phạm

4.      Mô hình ABCs hướng dẫn cách nói ngôn ngữ của trẻ em và người lớn bị tự kỷ

5.      Không chỉ đơn giản là quan tâm: Tìm hiểu về công tác xã hội tại Việt Nam

6.      Trò chơi cho mọi giới: Học bằng cách thực hành

*Thêm buổi sinh hoạt mở dành cho học sinh phổ thông và cha mẹ

 

Mỗi chủ đề sẽ được trình bày dưới dạng hội thảo, tạo cơ hội cho các nhà hoạt động chuyên nghiệp, và những người quan tâm đến lĩnh vực công tác xã hội và làm việc với cộng đồng.

 

Thông báo về Hội thảo Hè tại đây. Bản đăng ký tại đây.


Để kỷ niệm một thập niên cống hiến này, Pacific Links Foundation rất vinh hạnh được hỗ trợ 10 học bổng (trị giá 2 triệu đồng) để giúp phần nào kinh phí cho nhân viên CTXH đến từ các tỉnh xa có nhu cầu thực tiễn có thể đến tham gia chương trình. Xem Đơn xin học bỗng tại đây.

 

Hẹn gặp nhau tại Long Xuyên,

 

Ban Tổ Chức Hội thảo Hè


*********************************************

 

Dear Social work Colleague,

 

This year marks the 10th anniversary of the Social Work Summer Institute, an endeavor made possible by the commitment of West Virginia University, An Giang University, the Pacific Links Foundation, and your commitment as participants to bring social work practical knowledge to the Mekong Delta. This has been a steadfast partnership and we should celebrate our work together. Come learn and share your experience, your trials, and celebrate with us. 

 

We invite participants who are social workers/collaborators/counterparts of international and local NGOs, staff, faculty, and social work students from university setting.

 

This Summer Institute will focus on:

1.      Support Trafficking Survivors: Breaking the Chains of Modern Day Slavery

2.      Tailoring Trauma Treatment

3.      Treating Addiction and Criminality

4.      The ABCs of Learning to Speak the Language of Autism

5.      Social Work is Not Just Caregiving: Understanding Social Work in Vietnam   

6.      Games People Can Play: Learning by Doing

*An Open House for High School Students and their parents

 

Full Workshop Announcement can be found hereRegistration Form is here.


See you soon in Long Xuyên,

 

Social Work Summer Institute Organizers

  

 

This worthwhile effort cannot continue without your support. Contact us at swsi.htctxh@gmail.com to sponsor this workshop!